Sabien Janssen Fotografie respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en zorgt er voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld. Ik raad je aan deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Sabien Janssen Fotografie.

Gebruik van persoonsgegevens

Voor het uitoefenen van mijn dienstverlening heb ik persoonsgegevens nodig. Sabien Janssen Fotografie verwerkt alleen persoonsgegevens van jou wanneer je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Ik doe mijn uiterste best om jouw gegevens te beschermen. 

Ik verzamel afhankelijk van de te verlenen dienst de volgende gegevens:

Voor- en achternaam

Bedrijfsnaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

IBAN-nummer

Specifieke informatie die je doorgeeft, zoals locatie of uitgerekende datum

Deze bijzondere persoonsgegevens verwerk ik: 

Portretten (waaruit bijzondere gegevens afgeleid kunnen worden)

Hoe komt Sabien Janssen Fotografie aan jouw persoonsgegevens?

Ik heb bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen of uit openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen verkregen. 

Doeleinden

Ik verzamel alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

Dit zijn:

-Uitvoering van een opdracht. 

Op het moment dat ik een fotografieopdracht voor jou uitvoer, zal ik jouw gegevens verwerken. Ik verwerk je NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres om je informatie toe te sturen, afspraken te maken, voor de uitvoering van de opdracht en de uiteindelijke levering van de foto’s. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht, zonder deze gegevens kan ik de overeenkomst niet aangaan. 

Gegevens die ik niet voor de facturatie, mijn portfolio, archivering of voor een licentie nodig heb, zal ik verwijderen binnen 1 jaar nadat de opdracht voltooid is. Uiteraard zal ik gegevens ook verwijderen wanneer daarom verzocht wordt en ik de gegevens niet nodig heb voor de uitvoering van de overeenkomst, mijn gerechtvaardigd belang of voor mijn wettelijke (administratieve) verplichtingen. 

-Facturatie

Als je mij een opdracht hebt gegeven, dan verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal ik bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Ik bewaar facturen en betaalgegevens 8 jaar om aan mijn wettelijke bewaarplicht te voldoen.

-Licentie

Wanneer ik voor je fotografeer, maken wij bovendien afspraken over het gebruik van de foto’s. Dat gebruiksrecht heet een licentie. Ik bewaar de NAW-gegevens en de gemaakte afspraken ten minste voor de duur van de licentie, om de gemaakte afspraken te kunnen borgen en om de mogelijkheid te hebben contact op te nemen met betrekking tot de licentie. 

-Portretten

Tijdens de uitvoering van een opdracht kunnen beelden gemaakt worden, waarop jij herkenbaar in beeld bent. Deze persoonsgegevens verwerk ik ook voor de uitvoering van de overeenkomst met mijn opdrachtgever. Ik zal de beelden leveren aan mijn opdrachtgever, als eindproduct van de opdracht. Op de beelden rust mijn intellectueel eigendom, ik heb hierop auteursrecht. Ik bewaar deze artistieke werken daarom in mijn archief en portfolio. 

Ik heb een gerechtvaardigd belang om jouw portret te verwerken, namelijk een artistiek belang en een belang om mijn artistieke werken in te zetten voor mijn eigen bedrijfsvoering, waaronder ter promotie in mijn portfolio. Ik heb daarbij een afweging gemaakt tussen jouw privacybelang en mijn belangen. Daarnaast is er in de meeste gevallen sprake van verwerking van gegevens die jij zelf openbaar hebt gemaakt.

-Het afhandelen van je bestelling en je te kunnen informeren over het verloop daarvan.

-Mijn portfolio en social media

Ik laat graag aan anderen zien hoe ik werk en welke foto’s ik maak. Daarom plaats ik gemaakte foto’s ook op mijn website, in mijn portfolio en op mijn social mediakanalen. Daarbij vermeld ik jouw naam als opdrachtgever, wanneer jij mij daartoe toestemming hebt gegeven. Dit laat ik in principe oneindig staan, tenzij de post van de website of social media verdwijnt of wanneer jij een verwijderingsverzoek bij me indient. 

-Wanneer ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte. 

-Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen. 

-E-mail en overig contact

Wanneer jij mij een vraag stuurt of informatie bij mij opvraagt, zal ik daarvoor contact met je opnemen. Daarom verwerk ik je naam en e-mailadres, zodat ik je van een antwoord en/ of informatie kan voorzien. 

Hierbij heb ik een gerechtvaardigd belang. Omdat ik graag nog een tijdje zou willen terugzien met wie ik contact gehad heb, bewaar ik deze gegevens tot 1 jaar na ons laatste contactmoment. 

Delen met anderen

Ik zal je gegevens nooit aan derden verkopen en ik verstrek je persoonsgegevens alleen aan derden wanneer dit nodig is:

-Hosting van mijn website

-Webbouwer

-Boekhouder en boekhoudsoftware

-Cloud back-up

-Beeldbewerkingssoftware

-Diensten voor het versturen van bestanden, die mij helpen mijn foto’s te zenden/ online gallery

-Diensten voor het afdrukken van de bestanden

-Online communicatiemiddelen, waaronder e-mail- en berichtendiensten

-Betaaldiensten

-Social mediakanalen, waarop of waarin ik namen en foto’s plaats voor mijn eigen bereik. 

-Diensten/ apps die mij helpen organiseren en ontwerpen van hetgeen ik online zet.

-Om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer dit zich voordoet zal ik je daarvan achteraf op de hoogte stellen. 

Links

Op mijn website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende websites. 

Bewaartermijn van je persoonsgegevens

Ik bewaar je persoonsgegevens zo lang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Wanneer de opslag van je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk is, worden ze vernietigd. Na beëindiging van mijn dienstverlening aan jou, bewaar ik je gegevens een jaar. Daarna worden ze vernietigd. 

Jouw rechten

Ik informeer je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via sabienjanssenfotografie@gmail.com.

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van je verwerk en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht mij te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig heb of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking. 

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zal ik jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten. 

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van mij in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je mij toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan. 

Toestemming intrekken

Heb ik je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking. 

Klachten

Wanneer je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, verzoek ik je contact met mij op te nemen. Je hebt als klant het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Beveiliging

Bij gegevensoverdracht gebruik ik het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer). Hiermee waarborg ik dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen valt. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van jouw browser. 

                                                                                         en/ of

Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk. 

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. 

Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie kun je vinden op de website van ConsuWijzer. 

Noodzakelijke cookies

Sommige cookies zijn nodig om de primaire functies van mijn website uit te voeren. Via deze website worden daarom functionele cookies geplaatst. Ik kan met behulp van deze cookies mijn website daardoor zo goed mogelijk aanpassen op jouw surfgedrag en ervoor zorgen dat jij meer gebruiksgemak ervaart.

Ik ben niet verplicht om jouw toestemming te vragen om deze cookies te plaatsen of te lezen. 

Google Analytics

Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard. 

Social media

Ik wil het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social mediakanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

  • Facebook
  • Instagram

Wijzigen van de privacyverklaring

Ik houd me het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. De wijzigingen zullen op deze webpagina doorgevoerd worden. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 9 januari 2023.

Sabien Janssen Fotografie

Sabien Janssen

Postadres:

Roosje Vechtstraat 9

8081 BZ Elburg

Website: www.sabienjanssen.nl

Email: sabienjanssenfotografie@gmail.com

Telefoon: 06 – 81 51 91 40

KvKnummer: 677725791