Versie: september 2023

Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Algemeen

Voorwaarden gesteld door de klant die niet voorkomen of afwijken van deze algemene voorwaarden zijn voor de fotografe slechts bindend indien de fotografe deze schriftelijk aanvaard. 

De fotografe heeft het recht informatie wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen. 

Betaling

De klant ontvangt, na de boekingsbevestiging van de fotoshoot, een factuur per mail. De factuur wordt binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald door de klant. De klant dient de factuur na ontvangst te controleren op onjuistheden, voordat deze de factuur betaald. 

Indien er sprake is van meerwerk en/of hogere kosten tijdens of na een fotoshoot, welke noodzakelijk waren, komen deze kosten of vergoeding voor meerwerk voor rekening van de klant. Dit wordt altijd tijdens of na de shoot door de fotografe met de klant gecommuniceerd. Voor afname van extra foto’s of producten wordt een meerprijs gerekend. 

Producten

De fotografe voert de opdracht uit in haar persoonlijke stijl en kwaliteit. De fotografe levert geen onbewerkte, originele bestanden. 

De door de klant uitgekozen fotobestanden worden in hoge resolutie digitaal geleverd.

De fotografe is niet verantwoordelijk wanneer de kleur van het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant, omdat op zijn/ haar beeldscherm de helderheid en kleur anders ervaren kan worden indien deze niet gekalibreerd is. 

De klant dient zelf zorg te dragen voor het afdrukken van de foto’s. Tenzij is overeengekomen dat de fotografe dit doet. In dit laatste geval worden er kosten gerekend. 

In geval van bestelling van een mini album is de fotografe volledig verantwoordelijk voor de selectie en opmaak van het mini album. De fotografe streeft ernaar om het mini album binnen 6-8 weken te leveren aan de klant. Vertraging hierin zal altijd helder gecommuniceerd worden door de fotografe. Op alle nabestellingen zitten levertijden, deze zijn per product verschillend. De fotografe kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen van leveringen welke door de leverancier zijn ontstaan.

De klant ontvangt de foto’s en eventuele andere producten, nadat de betaling binnen is bij Sabien Janssen Fotografie. 

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn geldig tot een jaar na factuurdatum en zijn niet inwisselbaar tegen contanten. 

Levering

De fotografe hanteert, tenzij anders is overeengekomen, slechts geschatte levertijden. De richttijd voor de oplevering van een fotoshoot is 4-6 weken.

De klant is zelfverantwoordelijk voor het maken van een back-up van de aangeleverde bestanden.  De bestanden worden minimaal 1 jaar bewaard door de fotografe. 

De fotografe is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van fotoafdrukken of fotoproducten, welke door de klant of derden zijn gemaakt anders dan de door de fotografe gebruikte of geadviseerde leveranciers. 

Tarieven

De actuele prijzen voor een fotoshoot en eventuele reiskosten staan vermeld op de website van Sabien Janssen Fotografie. De klant is op de hoogte van dit bedrag voordat de fotoshoot plaatsvindt. 

Eventuele prijsstijgingen zijn onder voorbehoud van Sabien Janssen Fotografie. 

Alle genoemde bedragen voor een fotoshoot door Sabien Janssen Fotografie zijn vrij van BTW.

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders is vermeld. De offerte moet binnen 14 dagen ondertekend worden, anders vervalt het aanbod.

Auteursrecht

Sabien Janssen Fotografie behoudt ten alle tijde het auteursrecht.

Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant de fotografe toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals portfolio, sociale media, website en in drukwerk (visitekaartjes en flyers). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Wil de klant een specifieke foto of geen enkele foto online, dan wordt dit nadrukkelijk tijdens het boeken van de shoot schriftelijk doorgegeven. 

Er worden nooit foto’s zonder toestemming naar een ander bedrijf doorgegeven. Ook bij publicatie in een (online) magazine wordt toestemming gevraagd.

De klant krijgt het gebruiksrecht over de geleverde foto’s. Bij het gebruiken/publiceren van de foto’s door de klant, bijvoorbeeld op social media, dient altijd de naamsvermelding of verwijzing naar de fotografe gebruikt te worden.

Het is niet toegestaan de ontvangen digitale bestanden op internet te plaatsen in een andere bewerking dan Sabien Janssen Fotografie deze heeft aangeleverd. 

Het is voor de klant niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere (commerciële) bedrijven zonder toestemming. 

Aansprakelijkheid

De fotografe is niet aansprakelijk voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotografe. 

Annuleringsvoorwaarden

Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotografe en de klant beiden schikt. In geval van slecht weer (regen, zeer donker weer) mag de fotoshoot worden afgezegd door fotografe of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten. 

In geval van ziekte of een andere overmachtssituatie van de fotografe of klant kan de opdracht verzet worden. De fotografe zal een nieuw voorstel doen aan de klant. 

In geval van annulering van de opdracht door de klant, heeft de fotografe het recht op de 20% van de overeengekomen vergoeding, in verband met misgelopen inkomsten.

Klachten

Bij klachten wordt er binnen 7 dagen na ontvangst van de foto’s contact opgenomen met de fotografe. Vervolgens wordt er bekeken in hoeverre een financiële tegemoetkoming of herhaling van de fotoshoot een mogelijkheid is.

Privacy

De fotografe zal in geen geval persoonlijke gegevens (zoals email, telefoon, adres) publiceren of doorgeven aan derden. 

Sabien Janssen Fotografie

www.sabienjanssen.nl – KvK-nummer: 67725791